ซื้อบัตรเข้าชมออนไลน์  เงื่อนไขการสั่งซื้อบัตรเข้าชมที่ไม่สามารถซื้อผ่าน Website ได้
1. เด็กสูงไม่เกิน 100 ซม. เข้าชมฟรี
2. สำหรับผู้ทุพพลภาพเข้าชมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
3. พระภิกษุ-สามเณรเข้าชมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
4. ผู้สูงอายุ (อายุ 60 ปีขึ้นไป) แสดงบัตรประชาชน ได้รับส่วนลด 50 %
วันที่เข้าชม *  

ชนิดบัตร ระบุชนิดบัตรและจำนวน (คนไทย) ราคา
(บาท)
จำนวน
ผู้ใหญ่(JTA) เดินชมสัตว์ 11.00 - 22.00 น. (โซนเดินชม โซนเดียว) บัตรเข้าชมสำหรับผู้ใหญ่คนไทย (JTA) 50.00
เด็ก(JTC) เดินชมสัตว์ 11.00 - 22.00 น. (โซนเดินชม โซนเดียว) บัตรเข้าชมสำหรับเด็กคนไทย (สูงไม่เกิน 140 ซม.) (ต่ำกว่า 100 ซม. ฟรี) (JTC) 25.00
ผู้ใหญ่(DTA) นั่งรถชมสัตว์ยามบ่าย 15.00 - 16.30 น. (นั่งรถ 2 โซน + โซนเดินชม) บัตรเข้าชมสำหรับผู้ใหญ่คนไทย (DTA) (นั่งรถ 2 โซนใช้เวลาประมาณ 60 นาที) 200.00
เด็ก(DTC) นั่งรถชมสัตว์ยามบ่าย 15.00 - 16.30 น. (นั่งรถ 2 โซน + โซนเดินชม) บัตรเข้าชมสำหรับเด็กคนไทย (สูงไม่เกิน 140 ซม.) (ต่ำกว่า 100 ซม. ฟรี) (DTC) (นั่งรถ 2 โซนใช้เวลาประมาณ 60 นาที) 100.00
ผู้ใหญ่(NTA) นั่งรถชมสัตว์กลางคืน 19.00 - 22.00 น. (นั่งรถ 2 โซน + โซนเดินชม) บัตรเข้าชมสำหรับผู้ใหญ่คนไทย (NTA) (นั่งรถ 2 โซนใช้เวลาประมาณ 60 นาที) 300.00
เด็ก(NTC) นั่งรถชมสัตว์กลางคืน 19.00 - 22.00 น. (นั่งรถ 2 โซน + โซนเดินชม) บัตรเข้าชมสำหรับเด็กคนไทย (สูงไม่เกิน 140 ซม.) (ต่ำกว่า 100 ซม. ฟรี) (NTC) 150.00


ชนิดบัตร ระบุชนิดบัตรและจำนวน (ต่างชาติ) ราคา
(บาท)
จำนวน
ผู้ใหญ่(JFA) เดินชมสัตว์ 11.00 - 22.00 น. (โซนเดินชม โซนเดียว) บัตรเข้าชมสำหรับผู้ใหญ่ต่างชาติ (JFA) 100.00
เด็ก(JFC) เดินชมสัตว์ 11.00 - 22.00 น. (โซนเดินชม โซนเดียว) บัตรเข้าชมสำหรับเด็กต่างชาติ (สูงไม่เกิน 140 ซม.) (ต่ำกว่า 100 ซม. ฟรี) (JFC) 50.00
ผู้ใหญ่(DFA) นั่งรถชมสัตว์ยามบ่าย 15.00 - 16.30 น. (นั่งรถ 2 โซน + โซนเดินชม) บัตรเข้าชมสำหรับผู้ใหญ่ต่างชาติ (DFA) (นั่งรถ 2 โซนใช้เวลาประมาณ 60 นาที) 800.00
เด็ก(DFC) นั่งรถชมสัตว์ยามบ่าย 15.00 - 16.30 น. (นั่งรถ 2 โซน + โซนเดินชม) บัตรเข้าชมสำหรับเด็กต่างชาติ (สูงไม่เกิน 140 ซม.) (ต่ำกว่า 100 ซม. ฟรี) (DFC) 400.00
ผู้ใหญ่(NFA) นั่งรถชมสัตว์กลางคืน 19.00 - 22.00 น. (นั่งรถ 2 โซน + โซนเดินชม) บัตรเข้าชมสำหรับผู้ใหญ่ต่างชาติ (NFA) (นั่งรถ 2 โซนใช้เวลาประมาณ 60 นาที) 800.00
เด็ก(NFC) นั่งรถชมสัตว์กลางคืน 19.00 - 22.00 น. (นั่งรถ 2 โซน + โซนเดินชม) บัตรเข้าชมสำหรับเด็กต่างชาติ (สูงไม่เกิน 140 ซม.) (ต่ำกว่า 100 ซม. ฟรี) (NFC) 400.00